Årsmöte 2014

Protokoll från årsmötet i Karlshamn

Inför medlemsträff och årsmöte 2014 I Karlshamn:

Årsmöteshandlingar 2014

Handlingar publiceras successivt då underlag är klara

Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014
Revisionsberättelse Svenska Uppfinnareföreningen 2013
Revisionsberättelse SUF Service AB 2013
Revisionsberättelse, lekmannarevisorer
Motioner med styrelsens ställningstagande
Valnämndens förslag till förtroendevalda
Valnämndens motivering SUF 2014-05-01
Presentation av nyval
Personer för omval (länk sida med nuvarande styrelse)
Budget 2014 och utfall 2013
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 SUF Service AB

Kontakt och anmälan:

Anne Bengtsson 08-545 164 74