Jag kommer till prisceremonin för Årets uppfinnarkvinna den 3 december 2013 på Tekniska museet.